Δημοσίευση 11/02/2021

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Προϋποθέσεις και πίνακες ανά κατηγορία δικαιούχων

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρ. IV ΚΑΔ):

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 600 ευρώ.
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-11-2020
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΩΣ 30-06-2021
 • ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
 • ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ)
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως Τρίτη 02/02/2021

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι των ΓΔΟΥ: 1/20214/202119/2021)

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (που ΔΕΝ έχουν κλείσει με κρατική εντολή):

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 600 ευρώ.
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-11-2020
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΩΣ 30-06-2021
 • ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
 • ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ)
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως Τρίτη 02/02/2021

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι των ΓΔΟΥ: 1/20214/202119/2021)

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) (που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρ. IV ΚΑΔ):

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 600 ευρώ
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-11-2020
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΩΣ 30-06-2021
 • ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
 • ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ)
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως Τρίτη 02/02/2021

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι των ΓΔΟΥ: 1/20214/202119/2021)

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) (που ΔΕΝ έχουν κλείσει με κρατική εντολή):

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 600 ευρώ.
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-11-2020
  • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΩΣ 30-06-2021
  • ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
  • ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ)
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως Τρίτη 02/02/2021

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι των ΓΔΟΥ: 1/20214/202119/2021)

 

Πηγή:Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Προϋποθέσεις και πίνακες ανά κατηγορία δικαιούχων - e-forologia - Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση (e-forologia.gr)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς