Δημοσίευση 28/01/2021

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η υποβολή δήλωσης Ε9 2022

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
  • Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

  • Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
  • Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.

Πηγή:ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η υποβολή δήλωσης Ε9 2022 - e-forologia - Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση (e-forologia.gr)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς