Δημοσίευση 02/03/2022

Τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε περίοδο πολέμου;

Με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου 2496 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» , προβλέπει ότι σε περίοδο πολεμικών γεγονότων, εμφυλίου πολέμου, στάσεων ή λαϊκών ταραχών, η ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα βρεθεί επίσημα σε κατάσταση πολεμικών γεγονότων η κάλυψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αναστέλλεται.

Επιπλέον το άρθρο 13 προβλέπει και τη διερεύνηση των παραπάνω εξαιρέσεων, εφόσον απαιτείται από τεχνικές ανάγκες της εταιρείας.

Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα του νόμου:

Η πρόβλεψη αυτή αποτυπώνεται μέσα σε όλα τα ασφαλιστήρια όλων των κλάδων, στο πεδίο των «γενικών εξαιρέσεων», όπου η έννοια πολεμικά γεγονότα περιγράφεται αναλυτικά.

Ενημερωθείτε από το διαμεσολαβητή και την εταιρεία σας.

 

Πηγή: https://www.nextdeal.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς