Δημοσίευση 11/07/2022

Επίδομα Μητρότητας: Τι προβλέπουν τα ασφαλιστήρια υγείας;

H παροχή Επίδομα Μητρότητας καταβάλλει ένα εφάπαξ χρηματικό επίδομα στην ασφαλισμένη γυναίκα, όταν εκείνη γεννήσει. 

Η αποζημίωση δίδεται για φυσιολογικό τοκετό και για καισαρική τομή, μέσα από τα περισσότερα ασφαλιστήρια υγείας, ατομικά και οικογενειακά, από όλες τις εταιρείες.

Το χρηματικό επίδομα διαμορφώνεται ανάλογα το ασφαλιστικό πρόγραμμα, ή τη θέση νοσηλείας ή την εταιρεία ή και τα έτη διατήρησης του ασφαλιστηρίου υγείας. 

Συνήθως τα περισσότερα ασφαλιστήρια που συναντώνται καταβάλλουν εφάπαξ στην ασφαλισμένη γυναίκα κατόπιν του τοκετού της ένα συγκεκριμένο ποσό όπως για παράδειγμα 1200 ή 1500 ευρώ και ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού πακέτου που έχει επιλέξει. Συναντώνται όμως και ασφαλιστήρια που αυξάνουν τα ανωτέρω ποσά έως και μέχρι 4000 ευρώ ανάλογα τα έτη διατήρησης του ασφαλιστηρίου υγείας ή ανάλογα τη θέση νοσηλείας που έχει επιλεχθεί.  Επίσης συναντώνται και ορισμένα ασφαλιστικά πακέτα, που καλύπτουν τα έξοδα νοσηλείας σε συγκεκριμένο μαιευτήριο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον συνήθως δεν συναντάται περιορισμός στον αριθμό των τοκετών. Αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα θα εισπράττει το εφάπαξ επίδομα μητρότητας που αναγράφει το ασφαλιστήριο της, κάθε φορά που θα γεννάει ένα ακόμα παιδί. Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στο μαιευτήριο που θα επιλέξει μια γυναίκα να γεννήσει, οπότε μπορεί να επιλέξει ιδιωτικό ή και δημόσιο μαιευτήριο. 

Προϋποθέσεις αποζημίωσης της ασφαλισμένης γυναίκας είναι κατά τη στιγμή σύναψης του ασφαλιστηρίου υγείας να μην είναι έγκυος και κατά τη στιγμή του τοκετού να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα διατήρησης του ασφαλιστηρίου από την αρχική έναρξη ή την επαναφορά του όπως για παράδειγμα 10, 21, 24 μήνες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία και αναγράφονται ρητά εντός κάθε συμβολαίου. 

Τα παλαιότερα έτη τα ασφαλιστήρια υγείας χαρακτήριζαν τον τοκετό ως νοσηλεία και παρείχαν αποζημίωση για όλα τα έξοδα του τοκετού, όπως για παράδειγμα τα έξοδα νοσηλείας στο μαιευτήριο, τα έξοδα του χειρουργείου και τις αμοιβές μαιευτήρα και αναισθησιολόγου. Σταδιακά με την πάροδο των ετών η παροχή αυτή αντικαταστάθηκε από το εφάπαξ επίδομα τοκετού-μητρότητας στα ασφαλιστήρια υγείας νέας γενιάς, ενώ τυχόν παλαιά ασφαλιστήρια που διατηρούνται ακόμα, αποζημιώνουν με τον τρόπο που ορίζουν οι όροι τους. 

Η παροχή Επίδομα Μητρότητας είναι μέρος μιας σειράς παροχών των ασφαλιστηρίων υγείας, για την ολοκληρωμένη κάλυψη της υγείας μιας γυναίκας. 

Ενημερωθείτε με λεπτομέρειες από το διαμεσολαβητή και την εταιρεία σας.

 

Πηγή: https://www.nextdeal.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς