Δημοσίευση 12/05/2021

Δωρεάν rapid test στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μέλη του ΕΕΑ

Με συνέπεια στην υποστήριξη των μελών του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, για μια ακόμη φορά λαμβάνει πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τα Σωματεία του κλάδου θα προσφέρει δωρεάν rapid test στoυς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μέλη του.
‘Yστερα από την σύγχυση που προκλήθηκε με τα δωρεάν self test και τους αυτοπασχολούμενους καθώς και την αντικειμενική ανάγκη να πραγματοποιηθούν τα test, η  διοίκηση του ΕΕΑ  αποφάσισε, προκειμένου να στηρίξει τα μέλη του -ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές-,  να προχωρήσει στην πρωτοβουλία να αναλάβει το κόστος και να τους παράσχει τη δυνατότητα ενός δωρεάν rapid test.
Η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Σωματεία καθώς ο κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μέλος του ΕΕΑ θα απευθύνεται στο Σωματείο που είναι εγγεγραμμένος και θα υποβάλλει το αίτημά του. 
Κατόπιν συγκεντρωτικά τα Σωματεία θα αποστείλουν τις λίστες των ενδιαφερομένων στο Επιμελητήριο θα γίνει η κατανομή των test και στη συνέχεια τα Σωματεία θα ενημερώσουν τα μέλη τους σε ποιο εξειδικευμένο κέντρο της Αττικής ο κάθε δικαιούχος θα κάνει το rapid test.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία το ΕΕΑ θα υλοποιήσει και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την υποστήριξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 
Να αναφερθεί ότι με την ίδια διαδικασία ενεργοποίησης των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης κλάδων και επαγγελμάτων, το ΕΕΑ συνδράμει  και τους άλλους κλάδους και επαγγέλματα που είναι μέλη του και υποστηρίζει την ανάπτυξη και εξέλιξή τους στην αγορά.  
 
 
 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς