Δημοσίευση 21/06/2022

Ασφαλιστικές: Πόσο επηρεάζονται από την άνοδο του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων;

Η δεκαετής εποχή του «φθηνού χρήματος» τελειώνει καθώς οι κεντρικές τράπεζες, η μία μετά την άλλη, ανεβάζουν τα επιτόκια σε μία προσπάθεια να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό. Η επιλογή της αύξησης των επιτοκίων προκαλεί κινδύνους, τόσο για τις χώρες που έχουν δανειστεί, όσο και για τους πολίτες που αποπληρώνουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, αλλά και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα δανείζονται «ακριβότερο χρήμα» για να καλύψουν τυχόν πρόσκαιρα προβλήματα ρευστότητας, ή για να επενδύσουν.

Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε σημαντικά υψηλότερα επιτόκια και  οι δανειολήπτες θα αρχίσουν να επηρεάζονται όσο αυξάνει η ΕΚΤ το επιτόκιο, κάτι που αναμένεται να συμβεί άμεσα.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το euribor 3μήνου, που αποτελεί τη βάση για την τιμολόγηση όλων των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, θα οδηγηθεί πάνω από το 1,10% τους επομένους μήνες από -0,17% που είναι σήμερα.

Είναι προφανές ότι η εκτίναξη του  πληθωρισμού, επηρεάζει αρνητικά τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε πρώτο επίπεδο, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ασφαλισμένων κι ίσως κάποιοι οδηγηθούν να διακόψουν τις ασφαλίσεις τους, ενώ αποτελεί και τροχοπέδη για νέες ασφαλίσεις, σε συνδυασμό με τη δυσκολία των ασφαλιστικών να προχωρήσουν σε σημαντικές αυξήσεις ασφαλίστρων.

Οι αυξημένες πληθωριστικές τάσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις στα ασφάλιστρα, π.χ στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόση θα είναι αυτή η αύξηση ώστε να μην διακοπούν ασφαλίσεις, ή να μην αυξηθεί η παραγωγή.

Όπως έχει επισημάνει αρκετές φορές, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο επιτοκιακός κίνδυνος, είναι από τους βασικούς κινδύνους για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια οι σημαντικές ενέσεις ρευστότητας μείωσαν τα επιτόκια και τα spreads των ομολόγων με θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους.

Με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιθέτως λειτουργεί η αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι παρούσες αξίες υπολογίζονται με μεγαλύτερο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Υπάρχει και η άποψη ότι τα μέχρι σήμερα χαμηλά επιτόκια  καθιστούσαν λιγότερο ελκυστικά μερικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών (κυρίως επενδυτικά), με αποτέλεσμα χαμηλότερες πωλήσεις.

Οι ασφαλιστικές που κατέχουν ελληνικά ομόλογα βλέπουν την απόδοση του 10ετούς να κινείται προς το 4%.  

Η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε πτώση τις τιμές των ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ασφαλιστικές, επηρεάζοντας το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους όσο και ως ένα βαθμό την ετήσια κερδοφορία τους. 

Όμως ένα σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών είναι σε προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αλλαγές επιτοκίων (π.χ τα ομόλογα), ενώ αρκετά επενδυτικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών συνδέονται και με μετοχικούς τίτλους, σε μία περίοδο που κυριαρχεί "φυγή" από τα χρηματιστήρια και ισχυρό "ξεπούλημα".

Πηγή: https://www.nextdeal.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς